Activiteitenkalender vanaf zondag 18 augustus

  • Het is nog ver weg: Zaterdagavond 16 november zal Apostel Klene de gemeente in Rotterdam bezoeken. Tijdens de kerkdienst zal aan Priester van Asperen ‘ambtsrust’ worden verleend.
  • Zondag 17 november is er zondagmorgen geen kerkdienst in verband met een landelijke kerkdienst voor diakenen en priesters.