Activiteitenkalender vanaf 29 september

  • Dinsdag 1 oktober is er buurtcontactochtend. Deze begint om 10.00 uur en wordt gehouden in de kerk aan de Ben Goerionstraat, Rotterdam.
  • Dinsdag 1 oktober is er vergadering voor de leidsters van de grote en kleine zondagsschool in de kerk in Rotterdam, Ben Goerionstraat 1, Rotterdam. Aanvang 20.00 uur.
  • Vrijdag 4 oktober is er Seniorenbijeenkomst in Rotterdam. Aanvang 13.00 uur. Adres: Ben Goerionstraat 1, Rotterdam.
  • Zondag 6 oktober is het dankdag voor de Oogst. Allen zijn van harte welkom. Iedere bezoeker wordt uitgenodigd om houdbare producten mee te nemen voor de versiering van het altaar, en om hun dankbaarheid tot uitdrukking te brengen. Het materiaal zal ter beschikking worden gesteld aan de Voedselbank.
  • Zondag 13 oktober is er districtsjeugdavond in Nieuwegein. Aanvang 20.00 uur. Adres:  Buizerdlaan 1, Nieuwegein
  • Dinsdag 15 oktober is er vergadering voor alle leiders van koor en muziekgroepen in Woerden. Deze begint om 20.00 uur. Adres: Industrieweg 7, Woerden
  • Zaterdagavond 16 november zal Apostel Klene onze gemeente bezoeken. Die zondag is er in de gemeenten in Nederland geen kerkdienst in verband met een Ambtsbroederdienst. Tijdens de dienst op zaterdagavond zal Pr. van Asperen in de rust gaan. De kerkdienst begint om 19.30 uur. Adres: Ben Goerionstraat 1, Rotterdam.