Over Ons

De Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland maakt deel uit van de internationale Nieuw-Apostolische Kerk en ziet zich als deel van de kerk van Christus, die bestaat uit alle christenen die gedoopt zijn en Jezus Christus belijden.

Belangrijke kernwaarden van haar geloof zijn de zending van apostelen in de huidige tijd en de spoedig verwachte wederkomst van Jezus Christus.

In Nederland telt de kerk ongeveer 10.000 leden, verdeeld over 63 kerkgemeenten. Daarnaast worden er vanuit Nederland kerkgemeenten verzorgd in Aruba, Belgie, Curacao, Bonaire, Suriname en Malta.

Wereldwijd kent de kerk circa 9 miljoen leden in kerkgemeenten op alle continenten.

De Nieuw-Apostolische Kerk hecht grote waarde aan de eigen verantwoordelijkheid van haar leden. ieder lid is tegenover God persoonlijk voor zijn gedrag verantwoordelijk. Een duidelijke oriëntatie bieden het evangelie van Jezus Christus en de waarden uit de Tien Geboden.

Visie

Een kerk, waarin mensen zich thuis voelen en vervuld van de Heilige Geest en de liefde voor God, hun leven naar het evangelie van Jezus Christus inrichten en zich zo op Zijn wederkomst en het eeuwige leven voorbereiden.

Missie

Alle mensen benaderen om hun het evangelie te onderwijzen en met water en Heilige Geest te dopen.

Zielzorg verlenen en een hartelijke onderlinge verbondenheid onderhouden, waarin ieder de liefde van God en de vreugde door Hem en anderen te dienen, ervaart.

 

Meer informatie kunt u vinden via de website van de Nieuw-Apostolische Kerk Nederland.